شماره: 90
دی جی امیر سعدون (شجره نامه)
گروه: نریانهای بزرگسال
زیرگروه: نریانهای بزرگسال 7 سال به بالا
رنگ: کهر
پدر: سیتادل پدربزرگ: پادرونز پیسایچه مادربزرگ: بینت بی شاه
مادر: ال ام سادونگا پدربزرگ: ای ال پرفکتو مادربزرگ: اسپروس تمین
تولید کننده:
مالک: ابراهیم پناهی
داوران
A : گراهام اسمیت
B : خاویر گیلبرت
C : بنی فرم
Points Details
Judges A B C Total
TYPE 19 19 19
TOTAL327
Average90.83
HEAD 19 19 18.5
N & SH 18.5 18.5 18
B & T 18 18.5 18.5
LEGS 15.5 15 15.5
MOVE 19.5 19 19
Copyright © sheyheh 2020
Install Shyehe App