شماره:
پگاه فریدون (شجره نامه)
گروه: مادیانهای بزرگسال
زیرگروه: مادیانهای 4ساله
رنگ: -
پدر: غوغا رامهرمز پدربزرگ: براق مادربزرگ: جدهه
مادر: فریده حیدری پدربزرگ: جیمبو مادربزرگ: سمره هلاکو
تولید کننده:
مالک: مهدی محمودی
داوران
A : الیزابت چات
B : شهرزاد امیراصلانی
C : سهیل صنعتی
D : روبرتو سکارونی
E : سید محمود هاشمیان
Points Details
Judges A B C D E Total
TYPE 0 18.5 19 19 18.5
TOTAL431
Average71.83
HEAD 0 18.5 18.5 18.5 18
NECK 0 18 18.5 19 18
B & T 0 17.5 18.5 18 18.5
LEGS 0 15.5 15.5 15 16
MOVE 0 18.5 19 18.5 18.5
Copyright © sheyheh 2020
Install Shyehe App