شماره:
دی جی امیر سعدون (شجره نامه)
گروه: نریان های بزرگسال خون خارجی
زیرگروه: کلاس20-نریان های 7سال به بالای خون خارجی
رنگ: کهر
پدر: سیتادل پدربزرگ: پادرونز پیسایچه مادربزرگ: بینت بی شاه
مادر: ال ام سادونگا پدربزرگ: ای ال پرفکتو مادربزرگ: اسپروس تمین
تولید کننده:
مالک: ابراهیم پناهی
داوران

هیچ موردی یافت نشد

Copyright © sheyheh 2020
Install Shyehe App