سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1396-02-25 نژاد عرب
پدر غیورخان, پدربزرگ: یل پهلوان, مادربزرگ: مشکی بانو مادر قاهره احسان, پدربزرگ: منار, مادربزرگ: نسیم نعیمه
تولید کننده عبدالعلی احسانی مالک امین عموری
موبایل +989051680187 باشگاه -

سایر توضیحات:

اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

09051680187

Bahereh Ghahereh

باهره قاهره

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1402-09-14

تعداد کره مادیان های تولید شده:

1

تعداد کره نریان های تولید شده:

1

تعداد کل تولیدات:

2

بیشترین رنگ تولید شده:

-

تعداد مقام ها:

0

Install Shyehe App