خرید و فروش اسب

Horse Dealing
تاریخ تولد 1400-01-01 نژاد کرد
پدر -, پدربزرگ: -, مادربزرگ: - مادر -, پدربزرگ: -, مادربزرگ: -
تولید کننده مالک رضا شفیعی
موبایل +989372920635 باشگاه -
رنگ کهر کاربری کره
قیمت 150,000,000 تومان نوع مدرک -

سایر توضیحات:

 بیتا
 پدر بن شیخ کره شیخ عثمان
 مادر ماه سلطان
 سن ۹ ماه
رنگ کهر ۴نشان
بسیار خون دار سرو دم گیر با شجره قوی
عکس با مادر در گالری موجود است

اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

هماهنگی
 
09132073316

Bita

بیتا

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1402-01-11

تعداد کره مادیان های تولید شده:

0

تعداد کره نریان های تولید شده:

0

تعداد کل تولیدات:

0

بیشترین رنگ تولید شده:

-

تعداد مقام ها:

0