سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1378-10-11 نژاد عرب
پدر صدام میر, پدربزرگ: عبیان میر جابر, مادربزرگ: حبابه میر مادر حبابه میر, پدربزرگ: شومیان میر زعلان, مادربزرگ: بهاره میر
تولید کننده میرعلی شریفی مالک عبدالحمید (حسین)حمیدی
موبایل +989168723833 باشگاه -

سایر توضیحات:

سیلمی عرب چمران میر
محل استقرار 
امیدیه 
دارای مقام دوم زیبایی در ماهشهر 84
مقام دوم کورس سال85

اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

هماهنگی
09168723833

Chamran Mir

چمران میر

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1402-09-14

تعداد کره مادیان های تولید شده:

5

تعداد کره نریان های تولید شده:

3

تعداد کل تولیدات:

8

بیشترین رنگ تولید شده:

کهر

تعداد مقام ها:

0

Install Shyehe App