سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1381-10-11 نژاد عرب
پدر جنان, پدربزرگ: اسد, مادربزرگ: ونوس مادر کیهان, پدربزرگ: اردشیر, مادربزرگ: دلیله
تولید کننده علی معینی مالک برادران مرتضوی
موبایل +989161123662 باشگاه مزرعه پرورش اسب برادران مرتضوی

سایر توضیحات:

سیلمی عرب دجله کردان
محل استقرار
کیلومتر 7جاده شوشتر به اهواز روستای تبتی
مزرعه پرورش اسب برادران مرتضوی

اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

تلفن هماهنگی
09161123662

Dejleh Kordan

دجله کردان

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1402-01-11

تعداد کره مادیان های تولید شده:

58

تعداد کره نریان های تولید شده:

42

تعداد کل تولیدات:

116

بیشترین رنگ تولید شده:

کرنگ

تعداد مقام ها:

0