سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1390-10-11 نژاد عرب
پدر خانیل, پدربزرگ: پاسارگاد لرستان, مادربزرگ: جیران خوزستان مادر طلوع سعدی, پدربزرگ: هوم حسینی, مادربزرگ: نزهه شاد
تولید کننده محمد حیدری اصل مالک رضا عبدالهی
موبایل +989178980654 باشگاه -

سایر توضیحات:

سیلمی عرب ماشالله بختیاری
تعدادی کره میکروچیپ نشده هم اضافه بر کره های ثبت شده در شیهه از تولیدات این سیلمی میباشد.

اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

هماهنگی کشش
09178980654

Mashallah Bakhtiari

ماشالله بختیاری

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1402-09-14

تعداد کره مادیان های تولید شده:

0

تعداد کره نریان های تولید شده:

1

تعداد کل تولیدات:

2

بیشترین رنگ تولید شده:

-

تعداد مقام ها:

0

Install Shyehe App