سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1390-10-11 نژاد عرب
پدر الشجاع, پدربزرگ: فلک الافلاک, مادربزرگ: قدم خیر مادر ستوده, پدربزرگ: طعان, مادربزرگ: شرمن
تولید کننده غلام رضا بردبار مالک مهزیار حسین پور
موبایل +989390733807 باشگاه -

سایر توضیحات:

می بردبار سیلمی عرب از مجموعه پرورش اسب حسین پور

اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

هماهنگی کشش
09390733807

Mey Bordbar

می بردبار

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1402-01-11

تعداد کره مادیان های تولید شده:

1

تعداد کره نریان های تولید شده:

0

تعداد کل تولیدات:

1

بیشترین رنگ تولید شده:

کرنگ

تعداد مقام ها:

0