سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1391-10-12 نژاد عرب
پدر فراری حسام, پدربزرگ: بامیان /ببرک, مادربزرگ: یاربانو مادر توریا, پدربزرگ: نهروان, مادربزرگ: مهتاب
تولید کننده اسماعیل اشرفی مالک احسان رضایی شیرالی
موبایل +989364536849 باشگاه دامغه کوچک

سایر توضیحات:

سیلمی عرب نهروان پارسیا

اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

09364536848

Nahravan Parsia

نهروان پارسیا

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1402-01-11

تعداد کره مادیان های تولید شده:

0

تعداد کره نریان های تولید شده:

1

تعداد کل تولیدات:

2

بیشترین رنگ تولید شده:

-

تعداد مقام ها:

0