خرید و فروش اسب

Horse Dealing
تاریخ تولد 1399-01-01 نژاد عرب
پدر نانیوس, پدربزرگ: نوگاتین, مادربزرگ: ناهودکا مادر لطیفه نجیب پور, پدربزرگ: خنجر سفید, مادربزرگ: هالی
تولید کننده مالک احمد حسینی صفت
موبایل +989368619329 باشگاه -
رنگ کاربری کره
قیمت 35,000,000 تومان نوع مدرک -

سایر توضیحات:

عرب کورسی
موقعیت خوزستان شادگان
دست و پا سالم 
تخفیف موقع معامله

اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

هماهنگی
09368619329

Seif Al Amir

سیف الامیر

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1402-01-11

تعداد کره مادیان های تولید شده:

0

تعداد کره نریان های تولید شده:

0

تعداد کل تولیدات:

0

بیشترین رنگ تولید شده:

-

تعداد مقام ها:

0