خرید و فروش اسب

Horse Dealing
تاریخ تولد 1391-01-01 نژاد کرد
پدر -, پدربزرگ: -, مادربزرگ: - مادر -, پدربزرگ: -, مادربزرگ: -
تولید کننده مالک حسین پناهی
موبایل +989028095031 باشگاه -
رنگ کرنگ کاربری مادیان تولیدی
قیمت قیمت توافقی نوع مدرک -

سایر توضیحات:

اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

هماهنگی
09028095031

Tala

طلا

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1402-01-11

تعداد کره مادیان های تولید شده:

0

تعداد کره نریان های تولید شده:

0

تعداد کل تولیدات:

0

بیشترین رنگ تولید شده:

-

تعداد مقام ها:

0