جستوجوی پیشرفته
(فقط در فیلد انتخابی شما)

 در این قسمت شما میتوانید مشخصات اسب مورد نظر خود را به دوصورت سریع  و پیشرفته جستجو کنید
* جستجوی سریع :  با وارد کردن کلمه مورد نظر در تمام فیلدهای مشخصات اسب بدنبال اسب مورد نظر شما میگردد و در لیستی که پایین صفحه مشاهده خواهید کرد که با کلمه مورد نظر اسم اسب ، نام پدر ، نام مادر و....... نشان داده خواهد شد
* جستجوی پیشرفته : همانطور که از نام این قسمت مشخص است با وارد کردن در فیلد مورد نظر جستجو فقط در آن فیلد صورت خواهد گرفت بعنوان مثال با انتخاب نژاد عرب و اسم خاص فقط اسبهایی با این مشخصه در جدول ذیل نمایش داده خواهد شد.
و لزومی به پر کردن همه فیلدها نیست
جستجو بر روی همه مشخصه هاس اسب بطور جداگانه از جمله نژاد اسب ، نام اسب ، نام پدر ، نام مادر ، نام مالک ، نام تولید کننده ، کشور ، شهر ، تاریخ تولد ، جنسیت ،شماره میکروچیپ ، کاربری ، رنگ و ... بصورت دوزبان فارسی و انگلیسی قابل اجرا می باشد .