معاونت فنی فدراسیون سوارکاری اعلام کرد کارشناسان میکروچیپ گذاری در تاریخ21 فروردین ماه در استان همدان و 23 فروردین در استان قم حضور دارند.

میکروچیپ گذاری تنها در صورت ارائه فرم کشش صادره توسط معاونت فنی و دارا بودن شرایط زیر امکان پذیر میباشد.
-ارائه برگه کشش نسخه صحیح (نسخه مادیان)، بدون خط خوردگی.
-مطابقت داشتن تاریخ اعتبار برگه کشش با تاریخ کشش امکانپذیرخواهد بود.

  • همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر ارائه برگه کشش در نژادهای کرد و دره شوری الزامی نمی باشد، میکروچیپ گذاری در این نژادها مشروط به اعلام پدر و مادر ثبت و تایید شده درمعاونت فنی در زمان میکروچیپ گذاری می باشد.
  • جهت هماهنگی به هیات سوارکاری استان مراجعه یا در استان قم با آقای حسینی با شماره تماس09106407704 و در استان همدان با مهندس فرزانه فر 09183111672 تماس بگیرید.

«معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا»

@moavenatfani_news

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.