دسته: کورس

کورس

رییس هیات سوارکاری خوزستان اعلام کرد:بیش از 15هزار اسب در این استان وجود دارد

حسین برون گفت: بیشتر از ۱۵ هزار اسب در ۳۰۰ باشگاه و مرکز نگهداری اسب در این استان وجود دارد که این…