sheyhe.com

سایت شیهه اولین مرجع دوزبانه  آنلاین صنعت اسب در ایران می باشد از جمله : 

* شجره نامه اسبهای ایران در نژادهای عرب، ترکمن ، کرد ، دره شور ، تروبرد ،دوخون ، فریزین ، کاسپین ، پونی و ..... جمع آوری شده از منابع مختلف معتبر از جمله منابع فدراسیون سوارکاری جمهوری اسلامی ایران می باشد . 

* نتایج مسابقات در رشته های مختلف اسب که در حال حاضر زیبایی  اسب عرب و اسب ترکمن بطور کامل فعال شده است.

* معرفی سیلمی های ایران همراه با شجره ، تولیدات و مقامها

 *معرفی سیلمی های ایران همراه با شجره ، تولیدات و مقامها

*خرید و فروش اسب با استفاده از معرفی کامل شجره ، تولیدات و مقامها و امکان جستجو پیشرفته 

* لینک پخشهای زنده مسابقات اسب کورس، پرش با اسب ، زیبایی اسب عرب ، درساژ معروف دنبا

* اخبار روز ایران و جهان در خصوص صنعت اسب 

*خرید و فروش تجهیزات صنعت اسب 

موارد دیگر نیز در حال آماده سازی می باشد .