خرید و فروش اسب

Horse Dealing
تاریخ تولد 1397-01-01 نژاد عرب
پدر والا شاه بهزاد, پدربزرگ: ترابادور پی ای, مادربزرگ: غنیمت بهزاد مادر کم نظیر بهزاد, پدربزرگ: -, مادربزرگ: -
تولید کننده امیربهزاد بهزاد پور مالک سعید افشارمنش
موبایل +989361651072 باشگاه -
رنگ کرنگ سیر کاربری مادیان تولیدی
قیمت قیمت توافقی نوع مدرک -

سایر توضیحات:

اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

09361651072

Behrokh Alsaltane

بهرخ السلطنه

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1403-04-25

تعداد کره مادیان های تولید شده:

0

تعداد کره نریان های تولید شده:

0

تعداد کل تولیدات:

0

بیشترین رنگ تولید شده:

-

تعداد مقام ها:

0

Install Shyehe App