خرید و فروش اسب

Horse Dealing
تاریخ تولد 1397-01-01 نژاد کرد
پدر سام طاهری, پدربزرگ: -, مادربزرگ: - مادر -, پدربزرگ: -, مادربزرگ: -
تولید کننده مالک رحیمی
موبایل +989136818741 باشگاه -
رنگ قره کهر کاربری سواری آزاد
قیمت قیمت توافقی نوع مدرک -

سایر توضیحات:

قیمت توافقی یا معاوضه با مادیان

اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

هماهنگی
09136818741

Dalahou

دالاهو

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1402-09-14

تعداد کره مادیان های تولید شده:

0

تعداد کره نریان های تولید شده:

0

تعداد کل تولیدات:

0

بیشترین رنگ تولید شده:

-

تعداد مقام ها:

0

Install Shyehe App