سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1395-05-25 نژاد عرب
پدر دجله کردان, پدربزرگ: جنان, مادربزرگ: کیهان مادر کمندحریردخت, پدربزرگ: منار, مادربزرگ: حریر رخ
تولید کننده مالک مهدی حیدری - علی جنابی
موبایل +989015712366 - +989161129188 باشگاه -

سایر توضیحات:

سیلمی عرب افعی
محل استقرار : خوزستان شوشتر مزرعه پرورش اسب جنابی

اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

هماهنگی کشش
علی جنابی : 09161129188
مهدی حیدری : 09015712366

Afei

افعی

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1402-09-14

تعداد کره مادیان های تولید شده:

1

تعداد کره نریان های تولید شده:

1

تعداد کل تولیدات:

2

بیشترین رنگ تولید شده:

کرنگ

تعداد مقام ها:

0

Install Shyehe App