سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1384-01-26 نژاد اسب ورزشی (پرشی)
پدر کنتندرو, پدربزرگ: کانتندر, مادربزرگ: براوو مادر دارینا, پدربزرگ: سیلویو آی, مادربزرگ: دروسا
تولید کننده مالک
موبایل +98910000000000 باشگاه مرکز تولید و پرورش اسب دشت بهشت

سایر توضیحات:


اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

Cairo s sun

کایرو اس سان

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1403-03-30

تعداد کره مادیان های تولید شده:

3

تعداد کره نریان های تولید شده:

2

تعداد کل تولیدات:

7

بیشترین رنگ تولید شده:

کهر

تعداد مقام ها:

0

Install Shyehe App