سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1385-10-11 نژاد عرب
پدر کهکشان, پدربزرگ: حداد, مادربزرگ: زیره مادر دستان, پدربزرگ: بی نظیر آبادان, مادربزرگ: پترا
تولید کننده اسماعیل اشرفی مالک علی پورحمزه
موبایل +989131455097 باشگاه -

سایر توضیحات:

سیلمی عرب قاصد پارسیا

محل استقرار سیرجان باشگاه شخصی


اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

هماهنگی کشش
09131455097 

Ghased Parsia

قاصد پارسیا

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1402-01-11

تعداد کره مادیان های تولید شده:

3

تعداد کره نریان های تولید شده:

0

تعداد کل تولیدات:

4

بیشترین رنگ تولید شده:

-

تعداد مقام ها:

0