سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1391-01-01 نژاد عرب
پدر الشجاع, پدربزرگ: فلک الافلاک, مادربزرگ: قدم خیر مادر قو پارسیا, پدربزرگ: کهکشان, مادربزرگ: هورام
تولید کننده هادی حسنی مالک علی رضایی نژاد
موبایل +989131263207 باشگاه شهرسب اصفهان

سایر توضیحات:

سیلمی عرب مجنون حسنی
محل استقرار باشگاه شهرسب اصفهان

اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

هماهنگی کشش
09131263207
09135666378

Majnoun Hassani

مجنون حسنی

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1402-09-14

تعداد کره مادیان های تولید شده:

0

تعداد کره نریان های تولید شده:

0

تعداد کل تولیدات:

0

بیشترین رنگ تولید شده:

-

تعداد مقام ها:

0

Install Shyehe App