سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1383-10-12 نژاد عرب
پدر جاسمی, پدربزرگ: زرگان, مادربزرگ: عزیزه جاسمی مادر زیبه, پدربزرگ: خرسان سیاه گندزلو, مادربزرگ: فهیمه نسمانی
تولید کننده حمیدرضا جاسمی زرقانی مالک هادی مانگری
موبایل +989331209700 باشگاه مزرعه پرورش اسب سوزیانا

سایر توضیحات:

سیلمی عرب راغب جاسمی

اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

هماهنگی کشش
09166444199

Ragheb Jasemi

راغب جاسمی

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1403-01-29

تعداد کره مادیان های تولید شده:

6

تعداد کره نریان های تولید شده:

2

تعداد کل تولیدات:

10

بیشترین رنگ تولید شده:

کهر

تعداد مقام ها:

0

Install Shyehe App