سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1394-01-01 نژاد عرب
پدر زکریا هلاکو, پدربزرگ: اسد, مادربزرگ: کوثره مادر کمندحریردخت, پدربزرگ: منار, مادربزرگ: حریر رخ
تولید کننده عبدالرضا یوسفی مالک مهدی حیدری - عبدالرضا یوسفی
موبایل +989015712366 - +989163169483 باشگاه -

سایر توضیحات:

سیلمی عرب یوزپلنگ هیدالو
مستقر در خوزستان شوشتر شهرک فردوس  

اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

هماهنگی کشش 
09015712366 حیدری
09163169483 یوسفی

Youzpalang Hidalou

یوزپلنگ هیدالو

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1403-03-30

تعداد کره مادیان های تولید شده:

0

تعداد کره نریان های تولید شده:

0

تعداد کل تولیدات:

0

بیشترین رنگ تولید شده:

-

تعداد مقام ها:

0

Install Shyehe App