سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1403-01-29

تعداد کره مادیان های تولید شده:

0

تعداد کره نریان های تولید شده:

0

تعداد کل تولیدات:

1

بیشترین رنگ تولید شده:

-

تعداد مقام ها:

0

Parmis said

پارمیس سعید

لیست تولیدات مادیان پارمیس سعید
Loading...
نام اسب تاریخ تولد پدر مادر مشاهده
چاوش 1401-01-03 - پارمیس سعید
مشاهده
Install Shyehe App