سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1403-01-29

تعداد کره مادیان های تولید شده:

2

تعداد کره نریان های تولید شده:

1

تعداد کل تولیدات:

3

بیشترین رنگ تولید شده:

ابرش

تعداد مقام ها:

0

Royal Zamani

رویال زمانی

لیست تولیدات مادیان رویال زمانی
Loading...
نام اسب تاریخ تولد پدر مادر مشاهده
وفا طاهری 1392-10-11 دیوان رویال زمانی
مشاهده
نیران زمانی 1391-10-12 ادهام آل ناصر رویال زمانی
مشاهده
مارال زمانی 1390-10-11 ساجم آل ناصر رویال زمانی
مشاهده
Install Shyehe App