سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1396-10-11 00:00:00 نژاد عرب
پدر دی جی امیر سعدون, پدربزرگ: سیتادل, مادربزرگ: ال ام سادونگا مادر آی اس پلسکا, پدربزرگ: -, مادربزرگ: -
تولید کننده مالک
موبایل باشگاه -

MAEDEH ATLAS

مائده اطلس

لیست مسابقات مادیان مائده اطلس
Loading...
نام مسابقه تاریخ رتبه قهرمان قهرمانان مشاهده
هیچ موردی یافت نشد
Install Shyehe App