سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1403-03-30

تعداد کره مادیان های تولید شده:

34

تعداد کره نریان های تولید شده:

23

تعداد کل تولیدات:

59

بیشترین رنگ تولید شده:

کهر

تعداد مقام ها:

0

DJ Amir Sadoun

دی جی امیر سعدون

لیست تولیدات سیلمی دی جی امیر سعدون
Loading...
نام اسب تاریخ تولد پدر مادر مشاهده
نظیر رفیعی 1391-10-12 دی جی امیر سعدون خلود رفیع
مشاهده
والمیرا دهقان 1393-01-15 دی جی امیر سعدون دالاهو
مشاهده
نگین اردکان 1391-10-12 دی جی امیر سعدون غزال نمرودی
مشاهده
یونیک ویسپار 1394-03-05 دی جی امیر سعدون الیزجا پی اس
مشاهده
النا باغبان 1395-01-05 دی جی امیر سعدون گلاره اوکسین
مشاهده
نایب سلطان رفیعی 1391-10-12 دی جی امیر سعدون شور انگیز رفیع
مشاهده
ونوس محمدی 1392-10-11 دی جی امیر سعدون فلورا رفیعی
مشاهده
نادر شاه رفیعی 1391-10-12 دی جی امیر سعدون شیرین دخت رفیع
مشاهده
نکیسا حداد 1391-10-12 دی جی امیر سعدون در بانو صدر
مشاهده
نسیم سحر 1391-10-12 دی جی امیر سعدون دلبر یزد
مشاهده
وانیا بینا 1392-10-11 دی جی امیر سعدون گوهرناز بینا
مشاهده
ویانا رفیعی 1392-10-11 دی جی امیر سعدون پرواز
مشاهده
تی ام جولیند 1395-10-12 دی جی امیر سعدون ونوس شهریار
مشاهده
نازدا شهرستانی 1391-10-12 دی جی امیر سعدون رضوان رفیع
مشاهده
مائده اطلس 1396-10-11 دی جی امیر سعدون آی اس پلسکا
مشاهده
سیف عرب 1398-10-30 دی جی امیر سعدون آفرودیسیاس
مشاهده
ماریا امیر 1390-10-11 دی جی امیر سعدون زیبا کمتال
مشاهده
مارشال کران 1390-10-11 دی جی امیر سعدون شهرت سزار
مشاهده
مارینا تبریز 1390-10-11 دی جی امیر سعدون فلورشفیعی
مشاهده
ویکتور کوهستان 1392-10-11 دی جی امیر سعدون گلناز خرداد
مشاهده
Install Shyehe App