سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1391-10-12 00:00:00 نژاد عرب
پدر دی جی امیر سعدون, پدربزرگ: سیتادل, مادربزرگ: ال ام سادونگا مادر شور انگیز رفیع, پدربزرگ: حافظ رفیع, مادربزرگ: اشک دانیال
تولید کننده علیرضا رفیعی مالک
موبایل باشگاه -

Nayeb Soltan Rafie

نایب سلطان رفیعی

لیست مسابقات مادیان نایب سلطان رفیعی
Loading...
نام مسابقه تاریخ رتبه قهرمان قهرمانان مشاهده
هیچ موردی یافت نشد
Install Shyehe App