سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1391-10-12 00:00:00 نژاد عرب
پدر دی جی امیر سعدون, پدربزرگ: سیتادل, مادربزرگ: ال ام سادونگا مادر رضوان رفیع, پدربزرگ: خشایار, مادربزرگ: خلود رفیع
تولید کننده علیرضا رفیعی مالک
موبایل باشگاه -

Nazda Shahrestani

نازدا شهرستانی

لیست مسابقات سیلمی نازدا شهرستانی
Loading...
نام مسابقه تاریخ رتبه قهرمان قهرمانان مشاهده
هیچ موردی یافت نشد
Install Shyehe App