سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1391-10-12 00:00:00 نژاد عرب
پدر دی جی امیر سعدون, پدربزرگ: سیتادل, مادربزرگ: ال ام سادونگا مادر خلود رفیع, پدربزرگ: ناردانه, مادربزرگ: آصفه
تولید کننده علیرضا رفیعی مالک
موبایل باشگاه -

Nazir Rafie

نظیر رفیعی

لیست مسابقات سیلمی نظیر رفیعی
Loading...
نام مسابقه تاریخ رتبه قهرمان قهرمانان مشاهده
هیچ موردی یافت نشد
Install Shyehe App