سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1395-11-03 00:00:00 نژاد عرب
پدر منار, پدربزرگ: خیبر, مادربزرگ: عقیق مادر مانیا رسته, پدربزرگ: شهداد میر یزد, مادربزرگ: غزنین بیک
تولید کننده میلاد شاکری مالک
موبایل باشگاه -

Bidad Ramhormoz

بیداد رامهرمز

لیست مسابقات سیلمی بیداد رامهرمز
Loading...
نام مسابقه تاریخ رتبه قهرمان قهرمانان مشاهده
جام زکریا آذر96 1396-09-16 * * مشاهده
Install Shyehe App