سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1403-04-25

تعداد کره مادیان های تولید شده:

0

تعداد کره نریان های تولید شده:

1

تعداد کل تولیدات:

1

بیشترین رنگ تولید شده:

کهر

تعداد مقام ها:

0

Manya Rasteh

مانیا رسته

لیست تولیدات مادیان مانیا رسته
Loading...
نام اسب تاریخ تولد پدر مادر مشاهده
بیداد رامهرمز 1395-11-03 منار مانیا رسته
مشاهده
Install Shyehe App