سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare
تاریخ تولد 1390-10-11 نژاد عرب
پدر شهداد میر یزد, پدربزرگ: الشجاع, مادربزرگ: ملوس مادر غزنین بیک, پدربزرگ: یل پهلوان, مادربزرگ: یاقوت لرستان
تولید کننده مهدی راسته مالک
موبایل باشگاه -

سایر توضیحات:

-

اطلاعات تماس هماهنگی و کشش:

-

Manya Rasteh

مانیا رسته

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1402-12-10

تعداد کره مادیان های تولید شده:

0

تعداد کره نریان های تولید شده:

1

تعداد کل تولیدات:

1

بیشترین رنگ تولید شده:

کهر

تعداد مقام ها:

0

Install Shyehe App