سیلمی و مادیان تولیدی

Stallion & Broodmare

این آمار از اسب های ثبت شده در شیهه بدست آمده و ممکن است از تعداد واقعی تولیدات این اسب کمتر باشد

امروز:

1403-03-30

تعداد کره مادیان های تولید شده:

0

تعداد کره نریان های تولید شده:

0

تعداد کل تولیدات:

0

بیشترین رنگ تولید شده:

-

تعداد مقام ها:

0

Tirajeh

تیراژه

لیست تولیدات مادیان تیراژه
Loading...
نام اسب تاریخ تولد پدر مادر مشاهده
هیچ موردی یافت نشد
Install Shyehe App